Ekonomi

Fortus hjälper dig med hela ditt ekonomiflöde

Processen startar vid kreditkontrollen mot dina kunder oavsett om det är privatpersoner eller företag, fortsätter med olika typer av betalningslösningar och faktureringsmetoder. Vi hjälper till med all påminnelsehantering samt inkassohantering.Vi hanterar löpande en mängd transaktioner som omfattar redovisning, Moms (även utrikes) lönehantering, fordringar och skulder, även scanning, samt ingående och utgående betalningar.

Fortus Ekonomi har väl utvecklade samarbeten med ledande internationella revisionsbolag såsom KPMG. Vi erbjuder stöd och förberedelser inför årsredovisningar, kompletta med bilagor och deklarationer. Vidare tillhandahåller vi support i samband med diskussioner med revisorer.

Fortus Ekonomi förbereder koncernredovisningar och hanterar rapportering från dotterbolag, såväl svenska som utländska. Flera bolag väljer att använda sig av Fortus för hela sin redovisning.

Kredithantering

Vi har mycket bra upparbetade system för att göra automatiska kreditbedömningar direkt från din hemsida för både företag såväl som privatperson över hela Norden.
Kreditmallen styr vilka kunder privatpersoner såväl som företag som beviljas kredit och vilka som inte är kreditvärdiga.

Påminnelsehantering

När du fakturerar dina kunder uppkommer behov av påminnelsehantering.
Våra system och erfarna medarbetare kan hantera dina påminnelser via flexibla gränssnitt och även hantera förberedelser för inkassoärenden.

Outsourcing


Fortus Ekonomi är en erfaren partner när det gäller outsourcing av ekonomiska processer. Fortus erbjuder en komplett outsourcinglösning från mottagande till betalning av leverantörsfakturan.

Genom outsourcing av ekonomiska processer frigörs både tid och resurser som istället kan användas i företagets kärnverksamhet. Det ger uppdragsgivaren möjlighet att fokusera på styrning och ledning baserat på det finansiella och ekonomiska underlaget som levereras av Fortus Ekonomi.

Fortus Ekonomi kan leverera kvalificerad analys och controlling för beslutsfattare. Skräddarsydda rapporter och analyser tas fram efter varje kunds specifika behov och levereras enligt överenskommelse via vårt avancerade BI verktyg.

Våra lösningar inom outsourcing, konsult-och ASP-tjänster har ambitionen att säkerställa att rätt information finns tillgänglig i samtliga steg inom den administrativa hanteringen för att respektive processteg skall kunna administreras så kostnadseffektivt som möjligt.


Exempel på informationshantering:

 • Datafångst/Datainsamling/Scanning
 • Registrering
 • Workflow management
 • Elektronisk arkivering
 • Utskrift
 • Dataöverföring
 • Portooptimering
 • Återfångst (information retrieval)


Informationshanteringen är uppbyggd kring mycket tekniskt avancerade funktioner som bygger på marknadens bästa systemlösningar för att kunna hantera stora transaktionsvolymer på ett effektivt och tillförlitligt tillvägagångssätt.


Våra medarbetare är väl kvalificerade och har lång erfarenhet från olika verksamheter och arbetar kontinuerligt med att automatisera och förbättra processerna för att i samarbete med våra uppdragsgivare kunna erbjuda en ständigt högre grad av automatisering utan att riskera kvalitet eller driftsstörningar.
 Självklart kan vissa moment hanteras manuellt om så krävs eller avtalats, allt för att uppnå den servicenivå uppdragsgivaren önskar.

Fördelarna vi erbjuder våra uppdragsgivare är hög tillgänglighet, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkrade processer, kontinuerlig utveckling och effektivisering av administrativa flöden.

Vi strävar efter att vid alla tillfällen kunna erbjuda en hög nivå av automatisering av repetitiva processer för att kunden skall kunna fokusera på områden som skapar mervärden.

Lösningen bygger på en interaktion mellan vårt dokumenthanteringssystem och med vår personals kunnande och respektive uppdragsgivares kravsituation.
 En standardlösning består av inläsning av leverantörsfaktura, informationsinhämtning av nödvändig information, processande (med ev. kontrollsteg) och därefter interaktion med kundens system.

Vårt högeffektiva system för hantering av kundfakturor bygger på en flexibel lösning vilken kan anpassas efter behov.


En standardlösning består av:

 • Fakturainformation mottas från kundsystem
 • Anpassning av information beroende på vilken typ av faktura som skall skapas
 • Tillägg av kompletterande information t.ex. kundmeddelande eller serviceinformation
 • Utskrift av fysiska fakturor
 • Kuvertering med optisk läsning för flera sidor alt. ibladning av marknadsföringsmaterial
 • Portooptimering

Möjlighet erbjuds också för elektronisk arkivering av fakturorna i ett format vilket underlättar såväl utsökning som återskapning av utskrifter. 
Distribution av fakturorna kan även göras elektroniskt.

Tillvägagångssätt


Vi hjälper en kund genom att utveckla en kunds ekonomiska processer som ett helhetsåtagande eller i delkomponenter. Steg för steg kartlägger vi nuvarande process som en visualiserad 'As is' processkarta. Därefter skapar vi gemensamt en 'to be' processkarta där det klart framgår vad som görs av Fortus Ekonomi och vad som görs av kunden.

Teknik


Vi erbjuder transaktionshantering i ert nuvarande ekonomisystem (ERP-system) alternativt att ni önskar övergå till en SAP baserad lösning som vi erbjuder.

Vi hanterar och driftar er klient åt er och ni väljer vad ni önskar utföra och vad ni vill vi utför åt er.

Läs mer om våra Drift och övervakningstjänster här.
Läs mer om våra övriga outsourcingtjänster här.