Avbryt köp

Avbryt köp – används för att tömma varukorgen i kassasystemet.