Hem » Support » Kassasystem » Z-rapporter

Z-rapporter

Z-rapporten är den rapport som skapas vid dagsavslut. Den innehåller information om försäljningen under den dag fram till dessa att dagsavslut görs. Alltså innehåller Z-dagrapporten information om försäljning för från och med kl 00:01 (om inte annat angivits) till och med tiden då dagsavslut görs (och z-rapporten skapas) samma dygn.

Allmän info

Företag" - Företagets namn

"Organisations-/personnummer" - Företagets Organisationsnummer alt. personnummer  

"Skapad" – Datum och tid då z-dagrapporten skapades

"Butik" - Butikens namn

"Kassa" – Kassaregistrets nummer som registrerats hos Skatteverket.

"Kassör" - Namn/användarid på kassör som skapat rapporten

”Dagsavslutsnummer” – löpnummer för den skapade rapporten. 

 

Dagens försäljning

”Kontant” – summan av kontantbetalningar

”Faktura” – summan av köp med faktura som betalsätt

”Kort” – summan av köp med faktura som betalsätt

 

Allmän säljinformation

”Växel IN” – växelkassan vid dagens början

”Kontantförsäljning” – summa av försäljning med kontantbetalning

”Kontantuttag” – uttag av kontanter utöver köpesumma

”Insättningar” – insättning av kontanter i kassalådan

”Uttag” – uttag av kontanter ur kassalådan

”Total” – summan av Växel IN och kontantförsäljning, alltså förväntad växelkassa vid dagsavslut

"Belopp i kassa" – Angivet belopp växelkassa vid dagsavslut

"Diff" - Skillnaden mellan Belopp i kassa och Total (belopp i kassa minus Total), siffran är alltså negativ om det förväntades vara mer i kassan

"Växel UT" - Växelkassan som tas ur kassalådan vid skapande av z-dagrapport.

 

Dagens försäljning

"Antal köp" - Antal köp gjorda under tidsperioden

"Antal artiklar" - Antal unika artiklar som köpts under tidsperioden.

"Antal tjänster" - Antal tjänster som köpts under tidsperioden

"Antal manuella lådöppningar" - Antal manuella lådöppningar som gjorts under tidsperioden

"Antal test köp" - Antal testköp som gjorts (köp gjorda i övningsläge)

"Summa test köp" -Summa totalt belopp för testköp (köp gjorda i övningsläge)

"Totalt rabatter" - Totala summan av de rabatter som givits (i kronor)

"Antal återköp" - Antal återköp (returer)

"Summa återköp" – Summan för de återköp (returer) som gjorts

"Antal kvittokopior" - Antal kvittokopior som skrivits ut

"Summa kvittokopior" – totala summan på de kvittkopior som skrivits ut

"Antal makulerade köp" - Antal makulerade köp

"Summa makulerade köp" – totala summan på de makulerade köpen

"Grand total försäljning" - Summan av all försäljning (ackumulerat belopp av försäljningen utan hänsyn till returer och andra registreringar som minskat försäljningen)

"Grand total återköp" – Summa av de återköp (returer) som gjorts

"Grand total netto” - Summa av all försäljning minskat med återköpen (returer) som gjorts

”Moms 25%” – summering av försäljning med momssats 25%

"Summa exkl. moms" - Summa Grand total netto exklusive moms för försäljning med momssats 25%

"Summa moms" - Summa Grand total netto moms för försäljning med momssats 25%

”Moms 12%” – summering av försäljning med momssats 12%

"Summa exkl. moms" - Summa Grand total netto exklusive moms för försäljning med momssats 12%

"Summa moms" - Summa Grand total netto moms för försäljning med momssats 12%

”Moms 6%” – summering av försäljning med momssats 6%

"Summa exkl. moms" - Summa Grand total netto exklusive moms för försäljning med momssats 6%

"Summa moms" - Summa Grand total netto moms för försäljning med momssats 6%

 

Finns inget som matchar ovan filtrering. Vänligen ändra dina val.