Import av Produkt

För att importera produkter till Fortus POS används en kommaavgränsad fil (.csv). Du kan hämta hem exempel filer längre ner.

  1. Ladda ned mall-filen längre ner eller gör en export från administrationsgränssnittet med de fält du vill ändra.
  2. Öppna filen i Excel eller kompatibelt program.
  3. Ändra fil enligt önskemål. Läs igenom avsnittet nedan ”Förklaring på import fil” om hur du använder filen.
  4. När filen är klar se till filformatet är .csv (kommaavgränsat). Vid behov använd spara som och välj CSV (kommaavgränsat) (*.csv).
  5. Gå till Produkter och sedan Import i administrationsgränssnittet.
  6. Ladda upp filen
  7. Kontrollera att önskat resultat och klicka sedan på Importera.
  8. Gå till Kassan och kontrollera att produkterna lästs in/ändrats. Syns de inte i kassan så kan det vara för att viss data cachas och sparas lokalt på din enhet. Gå då till Inställningar (kugghjulet upp till höger i kassavyn), där finns en knapp – Rensa cachen – klicka på den så laddas all data om.

Obs! Vid import av fil med produkter/varianter(artiklar) så uppdateras och ändras de produkter/ varianter(artiklar) som är med i filen och nya produkter/artiklar skapas upp. De produkter som eventuellt redan finns i butiken och inte är med i import-filen, de finns kvar i butiken.

Förklaring av Importmall

De produkter/artiklar som är med i import-filen kommer påverkas. Visa av fälten påverkar produkt och visa påverkar varianter/artiklar. Fälten Artikelnummer bör alltid vara med i import-filen. Resterade fält behöver endast vara med om du vill göra en ändring på dessa. T.ex. för att ändra pris ha med fälten Artikelnummer, Pris.

Importprogrammet läser av fältnamnen och fältens inbördes ordning har ingen betydelse.

Vi har flera mallar som är bra utgång länge när man ska göra uppdatera priser och varor. Vill du ändra befintliga filer kan du använda dig av export-funktionen.

Valfria fält kan lämnas tomma eller kan hela kolumnen tas bort.

Fältförklaring

Artikelnummer

Fyll i artikelnummer om du vill ha specifika, annars lämna tomt om du vill att systemet skall skapa dem automatiskt. Varje variant har eget artikelnummer Fältet är obligatoriskt

Produktnummer

Produktnummer för att binda ihop flera artiklar (varianter). Alla artiklar med samma produktnummer kommer hamna tillsammans. Om inte produktnummer är med kommer artikelnummer användas som produktnummer och endast en variant (artikel) kommer finnas på produkten.
Fältet är valfritt

Variantnamn

Fyll i namn på variant
Valfritt förutom vid nyuppskapning av variant.

Produktnamn

Fyll i namn på produkt
Valfritt

Beskrivning

Detaljerad beskrivning på produkten. Används i e-handel samt i posen för extra information till kassören.
Valfritt. Per produkt

Tillverkare

Ange tillverkare/märke på varan.
Valfritt. Per produkt

Momskod

Fyll i 0, 6, 12, 25 (du ska hoppa över % tecknet)
Valfritt. Per variant

Pris

Fyll i försäljningspris inkl. moms
Valfritt. Per variant

Lagersaldo

Fyll i aktuellt lagersaldo standard lagret eller om endast ett lager finns.
Valfritt. Per variant

Lagersaldo <namn på lager>

Ange kolumnen t.ex. "Lagersaldo Butik 1" för att sätta lagersaldo på denna butikens lager
Valfritt. Per variant

Beställningspunkt <namn på lager>

Ange kolumnen t.ex. "Beställningspunkt Butik 1" för att sätta beställningspunkt på denna butikens lager
Valfritt. Per variant

EAN

Fyll i EAN kod
Valfritt. Per variant

Vikt

Ange vikt i gram på varan. T.ex. 100. Används endast i E-handel.
Valfritt. Per variant

Kategori

Ange kategori som produkten skall hamna under. Anger en underkategori i formatet ”Kläder > Herr > Byxor”. Flera kategorier kan ange i format ” Kläder > Herr > Skor | Kläder > Dam > Skor”. Endast texten innanför citat tecken skall skrivas in.
Valfritt. Per produkt

Status

Ange om produkten ska vara aktiv och var den ska vara aktiv. Du hittar vilka alternativ som är tillgängliga för dig under där du lägger till och ändrar produkter. Nedan är ett exempel (Denna ändrar du senare som du vill under produktens livstid och om du vill sälja den i enbart e-handel, enbart i butik eller både och etc.)
Valfritt. Per variant

Tjänsteartikel

Skriv Ja om det är en tjänsteartikel.
Valfritt (standard Nej). Per variant

Bokföringskonto

Ange bokföringskonto som variant skall använda.
Valfritt. Per variant

Egenskaper

Har du fler egenskaper på din produkter kan du lägga till egenskapsnamnet som nya kolumner i import-filen. Du kan ange flera egenskaper genom att lägga till flera nya kolumner.
Valfritt (standard Nej). Per variant

Exempel-filer

Finns inget som matchar ovan filtrering. Vänligen ändra dina val.